Przedszkole Gedanensis Podstawowa Szkoła Gedanensis Gimnazjum Gedanensis Organ prowadzący

Gimnazjum Gedanensis

 

OFERTA  GIMNAZJUM  GEDANENSIS


ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Dwa języki obce nauczane w grupach zaawansowania – język angielski (5 godz. w tygodniu) i niemiecki (3 godz. w tygodniu).

Zajęcia sportowe: wychowanie fizyczne na sali gimnastycznej oraz na trawiastym boisku, zajęcia na basenie.

Dodatkowe repetytoria dla klasy III z języka polskiego, matematyki, języków obcych,
                                       historii/wos, chemii/fizyki.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (bez dodatkowych opłat)

 

Zajęcia wyrównawcze.

Koła zainteresowań: Odyseja Umysłu, zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, Sekcja Turystyczna, biegi długodystansowe), nauka gry na gitarze, koło plastyczne, fotograficzne, szachowe, informatyczne, matematyczne.

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

 

Zapewniamy opiekę psychologiczną, medyczną.

Biblioteka i czytelnia.

Obiady w systemie cateringu (dodatkowo płatne).

Wyjazdy (dodatkowo płatne) na biwaki integracyjne, wycieczki krajoznawcze.

Imprezy rodzinne: Festyn Rodzinny na rozpoczęcie roku szkolnego, Wieczór Opłatkowy, weekendowe wyjścia na lodowisko (dodatkowo płatne), zajęcia Sekcji Turystycznej, Amatorska Liga Siatkówki Rodziców, wspólne wyjścia do teatru.

Organizujemy konkursy, również o zasięgu wojewódzkim – np. „Multikulti” (pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty).

Aktywnie działa Samorząd Uczniowski i wolontariat.
Bierzemy udział w wymianie polsko-niemieckiej.
Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów językowych:
z języka angielskiego Cambridge English: First (FCE) for Schools;
z języka niemieckiego FIT in Deutsch 2 Goethe Institut.
Uczestniczymy w Programie Edukacji Morskiej. 
Współpracujemy ze Strażą Miejską korzystając z programu profilaktycznego „Bez strachu, agresji – bezpiecznie!”. 
Posiadamy monitoring na terenie szkoły.                     

 

SUKCESY

 

Nasi uczniowie rozwijają swoje talenty, a za wybitne osiągnięcia otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Gdańska – od 2006 roku otrzymało je 67 uczniów.

W historii Odysei Umysłu w naszej szkole, trzykrotnie nasze drużyny brały udział w Finale Światowym  w USA oraz dwa razy w Finale Europejskim, z czego jedna drużyna zajęła pierwsze miejsce.
Należymy do Szkół Odkrywców Talentów.

Osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego. W tzw. skali staninowej są to wyniki: wysokie, bardzo wysokie i najwyższe. Uzyskujemy też wysokie wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Opracowywana przez CKE pozycja szkoły na podstawie wyniku końcowego egzaminu i EWD to – „SZKOŁA SUKCESU”.← Powrót


©2010 Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis. Wszelkie prawa zastrzeżone.