Przedszkole Gedanensis Podstawowa Szkoła Gedanensis Gimnazjum Gedanensis Organ prowadzący

Podstawowa Szkoła Gedanensis

Joachim Szyc

Plan lekcji: KLIK

"Poznaj nas" KLIK

 

Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis powstało w lipcu 1992 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców, którzy pragnęli utworzenia nowoczesnej i przyjaznej dziecku szkoły posiadającej własny program dydaktyczno-wychowawczy.
 
Po uzgodnieniu priorytetów stron zainteresowanych (rodzice, nauczyciele, uczniowie) powstał program, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka; zależy nam na uświadomieniu mu własnych możliwości, bogaceniu wiadomości i rozwijaniu umiejętności.
 
Uważamy za niezwykle istotne dobre funkcjonowanie ucznia w zespole klasowym i szkolnym, które przekłada się bezpośrednio na nawiązywanie prawidłowych relacji w społeczeństwie. Zdobywana wiedza musi mieć wymiar praktyczny. Dzieci uczą się chętnie, gdy rozumieją przyczynę poddania ich szkolnym rygorom. Nasi uczniowie znają swoją wartość. Dają temu wyraz biorąc udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, odnosząc w nich sukcesy. Kształcimy kreatywnych ludzi, którzy z powodzeniem prezentują swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym (np. na Dniu Robota Politechniki Gdańskiej), jak też międzynarodowym (np. konkursy Odysei Umysłu, czy obozy Camp Rising Sun)
 
Stworzony program szkoły uwzględniał od samego początku korelację między poszczególnymi przedmiotami. Dbamy o to, by uczniowie dostrzegali jedność poznawanych na różnych przedmiotach zagadnień.
Zdajemy sobie sprawę, iż obecna skala ocen nie oddaje wiernie uzyskanych przez dziecko wiedzy i umiejętności, wobec czego wprowadziliśmy trójstopniową skalę. Oprócz ministerialnej funkcjonuje, wyrażona alfabetycznie /A-D/ skala wysiłku, który był udziałem dziecka. Każdy nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku ocenę opisową, która pozwala zarówno dziecku, jak i rodzicom orientować się w postępach w nauce. Wychowawca pisze także ocenę z zachowania.
 
Nasi wychowankowie uczą się w klasach liczących od 16 do 20 osób. Już w szkole podstawowej oferujemy 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu, w tym 1 godzinę pływania oraz 1 godzinę sportowego tańca towarzyskiego. Od pierwszej klasy wprowadzamy naukę języka angielskiego, a od trzeciej również niemieckiego. Od klasy piątej w tygodniowym planie zajęć na języki obce przeznaczamy osiem godzin w grupach maximum 12 osobowych. Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła oferuje także wiele zajęć pozalekcyjnych. Działają koła przedmiotowe, fotograficzne, prowadzimy zajęcia plastyczne, dzieci uczą się gry na gitarze, flecie, keyboardzie, funkcjonuje sekcja pływacka i szachowa. Nasi wychowankowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną. Funkcjonuje gabinet lekarski, świetlica, biblioteka z czytelnią oraz sklepik szkolny. Na terenie szkoły możliwe jest zamawianie obiadów. Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową.
 
Pomagamy naszym uczniom znaleźć drogę, którą będą kroczyć w przyszłości. Stwarzamy najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego, a naczelną zasadą jest pomagać dzieciom i młodzieży w rozwoju.

 

Joachim Szyc
Dyrektor Szkół Gedanensis← Powrót


©2010 Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis. Wszelkie prawa zastrzeżone.