Przedszkole Gedanensis Podstawowa Szkoła Gedanensis Gimnazjum Gedanensis Organ prowadzący

!O nas

 

Przedszkole Gedanensis „DZIAŁAM I ROZUMIEM!”Joachim Szyc

NASZE HASŁA: ZABAWA, RADOŚĆ, PASJA, RÓŻNORODNOŚĆ


ZABAWA I NAUKA PRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ

  • kształtowanie postaw społecznych ( grupa rówieśnicza)
  • nauka odpowiedzialności ( wybory, decyzje )
  • kształtowanie świata wartości ( porządek, wytrwałość, pracowitość, nawyki)
  • rozwój zdolności ( kreatywność )
  • wyrażanie uczuć (nazywanie ich, rozumienie i radzenie sobie z nimi )

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ -  NAUCZANIE DLA PRZYSZŁOŚCI:

  • zajęcia taneczne ( koordynacja i sprawność ruchowa, wrażliwość)
  • zajęcia sportowe ( na Sali gimnastycznej z elementami gimnastyki korekcyjnej )
  • zajęcia muzyczne ( uwrażliwienie na świat dźwięków, elementy rytmiki )
  • zajęcia plastyczne ( potencjał twórczy )
  • zajęcia języka angielskiego ( przygotowanie do nauki języków )

WSPÓŁPRACA: DOM   +  PRZEDSZKOLE  =  HARMONIJNY ROZWÓJ  PRZEDSZKOLAKA


DZIECKO                                                             
-rozwija postawę odkrywcy świata                            
-bawi się wśród uśmiechniętych  kolegów i nauczycieli
-rozwija swoje zdolności
-twórczo kreuje rzeczywistość przez spontaniczną aktywność


DOM

-współpracuje z przedszkolem
-zna potrzeby dziecka
-uczestniczy w spotkaniach                  
-podpowiada i pomaga w trudnych sytuacjach

 PRZEDSZKOLE
-tworzy ciepłą i serdeczną atmosferę
- pomaga budować relacje  społeczne
- dba o bezpieczeństwo dzieci  
-rozwija logiczne myślenie i wyobraźnię  
-wzbogaca słownictwo
-budzi wrażliwość ekologiczną
-kształci pozytywne nastawienie do świata ( ludzi, zwierząt, roślin )

Program realizowany w przedszkolu jest kontynuowany w Podstawowej Szkole Gedanensis.← Powrót


©2010 Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis. Wszelkie prawa zastrzeżone.